Author Topic: เรื่องขอใบ Medical Cert สำหรับคนที่เคยตรวจมาแล้วครับ  (Read 2314 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tatsushima

  • ประชาชน
  • Posts: 5
เคยผ่านตรวจร่างกายของเวชศาสตร์ฯมาแล้วเมื่อกลางปีครับ (ผลส่งตรงไปที่บริษัท)

ทีนี้ผมกำลังติดต่อเรียนทุนส่วนตัวอยู่...ไม่ทราบว่าผมจะต่อไปติดต่อขอสำเนา Medical Certificate ณ ส่วนไหนของเวชศาสตร์การบินครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ

Offline ounpug

  • นักรบ
  • **
  • Posts: 155
ติดต่่อขอจากต้นสังกัดที่เคยส่งมาสอบครับ ทางเวชศาสตร์จะไม่บอกผลครับ

Offline iGaMe69

  • Bangkok-CoPilot
  • นักรบ
  • ***
  • Posts: 107
ต้องตรวจใหม่นะครับ เพราะผลจากเวชศาสตร์ฯ ที่สมบูรณ์คือ การตรวจร่างกายกับAptitude Test (Paper & Individual)

ถึงจะออกมาเป็น Medical Class1 ได้

ถ้าเคยผ่านตรวจร่างกายแล้วก็ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับการตรวจครั้งหน้าครับ ก็ไปเตรียมเรื่อง Aptitude Test ให้ดี  E47