Author Topic: บินไทยจัดงาน "บินขึ้นฟ้า พาสู่ฝัน"เปิดตัวไทยไฟลท์เทรนนิ่งฯ บริษัทผลิตบุคลากรการบิน  (Read 2841 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pilotguide

  • ราชาเทวะ
  • *****
  • Posts: 1,022
21 มีนาคม 2552 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “ บินขึ้นฟ้า พาสู่ฝัน ” เปิดตัว บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด (TFT: THAI Flight Training Co.,Ltd.) และลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนการบิน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย ในการผลิตบุคลากรการบินเพื่อความเป็นหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้เป็นประธานเปิดงาน "บินขึ้นฟ้า พาสู่ฝัน" อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับชมนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพด้านการบิน และได้รับรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรต่างๆ สำหรับวางแผนการศึกษาเข้าสู่อาชีพบุคลากรการบินในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการบินตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เรืออากาศเอก ชูชาติ จันตะบุตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จำกัด ( TFT ) กล่าวว่า TFT ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบิน ได้แก่ การฝึกอบรมนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า TFT จะสามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการบินให้กับผู้ที่มีใจรักและผู้ที่สนใจอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่า TFT จะเป็นสถาบันการฝึกอบรมด้านการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกับโรงเรียนการบินและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย โดยมีมาตรฐานที่สามารถส่งออกสู่ตลาดในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกต่อไป

โดยในพิธีเปิดงานวันนี้ บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่งฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนการบิน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน (Civil Aviation Training Center: CATC) วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ( International Aviation College, Nakhon-Phanom University: IAC NPU) บริษัท บางกอกเอวิเอชั่น จำกัด (Bangkok Aviation Centre: BAC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดหลักสูตรสำหรับการผลิตบุคลากรการบิน อาทิ นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จากนั้นได้มีการจัดแสดงแฟชันโชว์ชุดของพนักงานต้อนรับและนักบินการบินไทยตลอด 52 ปีที่ผ่านมาและชุดนักศึกษาในสถาบันด้านการบินทั้ง 7 แห่งอีกด้วย

ในงาน "บินขึ้นฟ้า พาสู่ฝันนี้" ที่สยามพารากอนระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2555 นี้ จะมีการสัมนาในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการบินที่น่าสนใจ นอกจากนั้นแล้วยังมีบูธของสถาบันต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรด้านการบิน รวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ เช่น นิตยสารดิแอโรสเปซ แมกกาซีน นิตยสารด้านการบิน Flight Experience Bangkok ผู้ให้บริการห้องจำลองการบิน ฯลฯ

ที่มา : http://www.hflight.net/forums/topic/8748-บินไทยจัดงาน-บินขึ้นฟ้า-พาสู/