Author Topic: I wish you a Merry Christmas!  (Read 3639 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kapom

  • ประชาชน
  • Posts: 8
I wish you a Merry Christmas!
« on: 25 December 2009, 15:44:35 +07 »
ตามกระแสครับ สำหรับผมแล้ว วันนี้เป็นวันสำคัญและเป็นวันแห่งความสุขที่สุดของปีนี้ ขอให้ทุกคนมีแต่ความรักให้กันและกัน และมีแต่ความสุขตลอดไป เดินทางสวัสดิภาพ

Offline DuraSail

  • จิตใจของฉันแข็งแกร่งดั่ง
  • ATT01/08
  • ราชาเทวะ
  • ***
  • Posts: 2,597
Re: I wish you a Merry Christmas!
« Reply #1 on: 25 December 2009, 23:26:24 +07 »
วันนี้ต ิดต่อหอ ได้รับ Merry Christmas มา 3 รอบ เอิ๊กๆ O34

                                           ปกติไม่ใช่คนขี้เห่อ