Author Topic: การบินไทย ควบคุมรสชาติอาหารให้เป็นไทยแท้ๆ  (Read 3210 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline peng_117

  • Administrator
  • นักรบ
  • *******
  • Posts: 178
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อผลิตอาหารไทย รสชาติไทยแท้ ให้แก่ครัวการบิน 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งผลิตอาหารให้แก่การบินไทย ในเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออก

นายสมิทธิ พิรุณสาร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้มีการปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานอาหารไทย
โดยได้ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและรสชาติไทยแท้ตามมาตรฐานเดียวกับรสชาติที่ผลิตโดยครัวการบินไทย ซึ่งจะเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้โดยสารชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ในทุกเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออก

สำหรับเมนูอาหารที่การบินไทยปรับเปลี่ยนนำมาบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ได้แก่ แกงมัสมั่นไก่ ฉู่ฉี่ปลาทับทิม ไก่ผัดกะเพรา แกงเผ็ดหมู แกงพะแนงหมู และแกงเขียวหวานเนื้อ หรือ กุ้ง ซึ่งจะนำมาบริการในทุกเที่ยวบินขาออก เส้นทางยุโรป และออสเตรเลีย โดยจะผลัดเปลี่ยนเมนูอาหารในทุกเดือนๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ดังนี้

-เดือนกันยายน 2552 บริการด้วยแกงมัสมั่นไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ

-เดือนตุลาคม 2552 บริการด้วยแกงเขียวหวานไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ (กรุงเทพ - ยุโรป)
และฉู่ฉี่ปลาทับทิม เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ (กรุงเทพ - ออสเตรเลีย)

-เดือนพฤศจิกายน 2552 บริการด้วยไก่ผัดกะเพรา เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ

สำหรับเที่ยวบินขาเข้า จะเริ่มต้นในเที่ยวบินเส้นทางนาริตะ-กรุงเทพฯ ดังนี้ เดือนกันยายน 2552 จะบริการแกงเผ็ดหมู เดือนตุลาคม 2552 บริการด้วยแกงแพนงหมู และเดือนพฤศจิกายน 2552 บริการด้วยแกงเขียวหวานเนื้อ หรือ กุ้ง นอกจากนี้ เที่ยวบินขาเข้าในเส้นทางอื่นๆ เช่น ซูริค ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ และโซล จะเริ่มทยอยให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

อนึ่ง การปรับปรุงและยกระดับการปรุงอาหารไทยดังกล่าว ได้ดำเนินการโดยเน้นการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินในชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งยังคงได้รับการบริการเมนูอาหารเดิมพร้อมทั้งรายการอาหารพิเศษที่สั่งล่วงหน้า (Chef on Call) ได้ตามปกติ


ข่าวจาก ไทยเทคนิค
"สักนิด"ดอทคอม เว็บไซต์เพื่อคนมีปีก