Author Topic: ใครใช้ Dtac มาช่วยกันทำบุญนะครับ  (Read 3719 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Phoebus

  • StudentPilot
  • ประชาชน
  • ***
  • Posts: 25
  • ^^
มาช่วยเค้า โปรโมทโครงการดีๆ คับ  E30

"โครงการทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย ปีที่2"โดยความร่วมมือระหว่างดีแทค, มูลนิธิ Operation Smile
และเครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ผ่าตัดฟรีให้กับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ มีความพิการบนใบหน้า นิ้วติดกัน หรือนิ้วเกิน จำนวน 20 คน
ณ โรงพยาบาลชลบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ลูกค้าดีแทคและสมาชิกร่วมด้วยช่วยกัน สามารถมีส่วนร่วมกับโครงการได้ด้วยวิธีการง่ายๆเพียงส่งข้อความให้กำลังใจแก่เด็กที่จะได้รับการผ่าตัด
ทางSMS ที่หมายเลข1677 ได้ฟรีโดยดีแทคจะบริจาคให้ข้อความละ 10 บาทเพื่อเป็นทุนในการผ่าตัดจนกว่าจะครบ 300,000 บาท
 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2552

Offline DuraSail

  • จิตใจของฉันแข็งแกร่งดั่ง
  • ATT01/08
  • ราชาเทวะ
  • ***
  • Posts: 2,597
อืม น่าส่งเสริืม
ใครใช้ยกมือขึ้น

                                           ปกติไม่ใช่คนขี้เห่อ