Author Topic: หาเพื่อน อ่านหนังสือสอบ SP แถว เชียงใหม่ ครับ  (Read 172 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ApMega4

  • ประชาชน
  • Posts: 5
อยากหาเพื่อนที่จะสอบ SP เหมือนกันมาแลกเปลี่ยนความรู้และเตรียมตัวอ่านหนังสือครับ เชียงใหม่หรือโซนภาคเหนือครับ

ทิ้ง Line id ไว้ได้เลยครับ
 O19