Author Topic: กลุ่ม SP2019 ทุกสนามสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มนี้เอาจริงทิ้ง ID ไว้เลย  (Read 12238 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Offline archawat

  • ประชาชน
  • Posts: 1
รบกวนดึงเข้าด้วยคนครับ ขอบคุณมากครับ E25

Line ID : archawat


Offline sully_academy

  • ประชาชน
  • Posts: 27
ถ้าสงสัยเรื่องไหน หรือต้องการเรียน SP เพื่อเตรียมสอบ เวชศาสตร์การบิน รพ.กรุงเทพ, ภูมิพล, สมิติเวช สามารถสอบถามพวกพี่ๆ ได้
http://www.sullyacademy.com/

Link สั่งซื้อหนังสือ : https://www.facebook.com/pg/SullyAcademy/shop/?ref=page_internal
line official : @sully2017