Author Topic: การตรวจร่างกาย  (Read 2523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Iwanttofly

  • ประชาชน
  • Posts: 12
การตรวจร่างกาย
« on: 24 November 2016, 11:31:31 +07 »
อยากทราบว่าการสมัครสอบนักบินของนกแอร์ จะต้องมีผลตรวจร่างกายจากเวชศาสตร์การบินก่อนหรือเปล่าคะ ถ้าหากต้องมีจะสามารถตรวจได้ที่ไหนคะ วานผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

Offline TONY

  • ประชาชน
  • Posts: 5
Re: การตรวจร่างกาย
« Reply #1 on: 25 November 2016, 08:07:24 +07 »
หลังจากผ่านข้อเขียน
บริษัทจะส่งตัวไปสอบที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน ทอ.
ค่าใช้จ่ายผู้สมัครออกเอง

Offline Iwanttofly

  • ประชาชน
  • Posts: 12
Re: การตรวจร่างกาย
« Reply #2 on: 26 November 2016, 11:59:01 +07 »
ขอบคุณมากค่า