Author Topic: ข้อสอบรอบแรก แอร์เอเชีย  (Read 5568 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline GAW

  • ประชาชน
  • Posts: 4
 E07ข้อสอบรอบแรก แอร์เอเชีย ในส่วนคณิตศาสตร์ เป็นเนื้อหาในส่วน ม.ต้น หรือ ม.ปลายครับ แล้วปีที่แล้วที่สอบผ่านรอบแรกกัน ทำข้อสอบไปกันกี่ข้อครับ ใน 100 ข้อ

Offline Chungking

  • TAA-CoPilot
  • ประชาชน
  • ***
  • Posts: 17
เป็นเลข ม.ปลาย ครับ มีออกทุกเรื่องของ ม.ปลาย ครับ
ส่วนตัวพี่ทำไป รวมเลข+ฟิสิก ประมาน 50 ข้อครับ จากทั้งหมด 100 ข้อครับ

Offline GAW

  • ประชาชน
  • Posts: 4
ขอบคุณมากๆนะครับผม O04