Author Topic: ตั้งกรุ้ปไลน์ ไว้อ่านหนังสือกันค่ะ (2)  (Read 1863 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yokchin

  • ประชาชน
  • Posts: 8
เราเคยตั้งกรุ้ปไลน์อันแรกไว้นัดติว นัดอ่านหนังสือ แชร์ข้อมูลกัน แต่ยังมีคนทะยอยมาขอแอดเข้ากรุ้ปเรื่อยๆ เราเลยจะตั้งกรุ้ปอันที่ 2 ไว้นะคะ

ทิ้งไลน์ ไอดีไว้ หรือรบกวนแอดไลน์ แล้วทักมา เดี๋ยวจะดึงเข้ากรุ้ปให้ค่ะ

Line ID : yokchinn

 O05