Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
63
การบินไทยจะตรวจ เพราะทำในหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญา หรือเมาแล้วขับ ถ้าโดนโทษนี้ก็หมดสิทธิ์ แต่สายการบินอื่นยังไม่ค่อยตรวจมากครับ
ตรวจที่กองประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหครับ
65
การบินไทยจะตรวจ เพราะทำในหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องคดีอาญา หรือเมาแล้วขับ ถ้าโดนโทษนี้ก็หมดสิทธิ์ แต่สายการบินอื่นยังไม่ค่อยตรวจมากครับ
66
 ตรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับ
68
ชอบใส่ของฝรั่งมันเท่ดี
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10